Zorggroep oude en nieuwe land 1

Wie wil verandering en wie wil er veranderen? Voor de eerste vraag krijg je meestal de handen wel op elkaar, maar de tweede? Soms is veranderen onontkoombaar. Dit gold zeker voor Zorggroep Oude en Nieuwe land. Voor de toekomstbestendigheid was het nodig om de organisatie anders (slimmer, slanker en doelmatiger) in te richten. Een toekomstbestendige organisatie vraagt van de hele organisatie, van alle medewerkers uit alle lagen een andere manier van denken, organiseren en handelen. De Zorggroep heeft aan Accezz gevraagd de organisatie te adviseren en te begeleiden om de voorgenomen maatregelen en de ambities ten aanzien van de gedrags- en cultuurverandering door te voeren en mogelijk te maken.

Lees meer

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1