Werkwijze

Werk werkwijze analyse 1

Analyse

Na een intake en selectieproces voeren wij twee tot drie weken lang een gratis analyse uit. We zien het namelijk als onze verantwoordelijkheid jou te overtuigen van het verbeterpotentieel binnen jouw organisatie. In de analysefase nemen we alle facetten van het werkproces onder de loep. Aan het eind presenteren we een plan van aanpak met financieel verbeterpotentieel, ROI en een voorstel tot implementatie. We sluiten een pact waarmee we ons gezamenlijk vertrouwen bezegelen.

We kijken gericht naar:

 • Operationele gedragingen
 • Processen en managementsystemen

 • Managementwaarden

 • Financiële resultaten
Werk werkwijze implementatie 1

Implementatie

Onze consultants zijn een aantal maanden dagelijks aanwezig in jouw organisatie, om er samen met jouw mensen voor te zorgen dat de verandering daadwerkelijk doorgevoerd wordt. In die periode houden zij zich bezig met:

 • het optimaliseren van operationele processen
 • het analyseren en verbeteren van het managementsysteem
 • en daarmee de gedragingen binnen de organisatie
 • kennisoverdracht aan medewerkers en management op elk niveau
 • het bijhouden van de resultaten en effecten van de veranderingen:
  -70% van de investering is voor het einde al terugverdiend
  -gemiddelde ROI op jaarbasis: 200 – 300%
  -financiële garantie van 100% van de investering
Werk werkwijze borging 1

Borging

Langetermijnresultaten! Alleen dan is ons werk succesvol geweest. Daarom blijven we betrokken na afronding van het traject:

 • door een nulmeting en een rapportagesysteem op maat blijven ontwikkelingen structureel meetbaar
 • vier halfjaarlijkse audits zijn inbegrepen in het traject

 • tijdens het traject leiden we een aantal van jouw medewerkers op in de Accezz Methode, om na het traject de uitgezette koers in goede banen te blijven leiden

Jouw sector

Veranderen is nieuwe dingen beleven

Accezz cta 2