Onze waarden

Accezz onze waarden samen 1

Samen

Ieder bondgenootschap begint met een pact. Vanuit dat vertrekpunt trekken we écht samen op. Door fysiek aanwezig te zijn, door medewerkers aan de hand te nemen en door constant op alle niveaus terug te koppelen. Negentig procent van het werk gebeurt op de werkvloer, dus implementeren en borgen we daar ook de veranderingen.


Hand light v2

Tastbaar

Gedragsverandering kan abstract voelen, maar wij maken het tastbaar én meetbaar. Vanuit een analyse bepalen we het gewenste resultaat en wat dat oplevert. Daar koppelen we een unieke garantie aan: blijven de financiële resultaten aan het einde van het project achter, dan vervallen onze projectkosten.

Accezz onze waarden daadkracht 2

Daadkracht

Onze consultants zijn change engineers die het net even anders doen, met verve. Ze geven inzicht, maar zijn vooral ook daadkrachtig en empathisch. Door hun sterk ontwikkelde sociale voelsprieten uit te steken, realiseren ze samen met jou én jouw mensen een blijvende gedragsverandering.

Waar we voor staan en gaan

Missie

Het is onze passie om organisaties te helpen hun dromen en ambities te realiseren. Vakmanschap en bondgenootschap staan centraal in onze werkwijze. Aan de hand van de Accezz Methode perfectioneren we processen en stimuleren we professionaliteit. Het resultaat: een gedragen gedragsverandering die zorgt voor meer werkplezier én een effectiever draaiende organisatie.

Accezz waar we voor staan missie 1

Visie

Verandering logisch, begrijpelijk en realistisch maken. Stap voor stap, organisatie voor organisatie, mens voor mens. Zodat iedereen meekan in een wereld die snel verandert door (technologische) ontwikkelingen. En zodat jij je dromen kunt blijven waarmaken.

Accezz waar we voor staan visie 1

Aanpak met impact

De Accezz methode

Structurele verbetering vraagt om een praktische methode. De veranderambities die we vastleggen in ons gezamenlijke pact realiseren we aan de hand van de Accezz Methode. Met een sterke focus op analyse, implementatie en het borgen van de gedragsverandering.

Analyse

1
In de analysefase onderzoeken we verbetermogelijkheden in werkprocessen, systemen, gedragingen en financiële resultaten. Ook nemen we de waarden en werkwijze van het management onder de loep. Deze kosteloze meerweekse analyse is onze investering in jullie.

Implementatie

2
Een ervaren team van consultants ontwikkelt en implementeert de verbeteringen. Op de werkvloer, samen met medewerkers en management op elk niveau. Het verbeteren en implementeren van systemen en processen zorgt voor een hoge ROI (200 - 300%).

Borging

3
Langetermijnresultaten. Medewerkers worden opgeleid in de Accezz Methode, om na afronding van het traject borging te garanderen. Het rapportagesysteem en de nulmeting maken het effect van het Accezz-traject blijvend meetbaar. Vier halfjaarlijkse audits zijn inbegrepen.

Contact

Let's talk

Neem contact op

Verandering is geen bedreiging, maar een kans

Accezz cta 4