Trias 2

Trias ondersteunt bij het opvoeden en opgroeien. Met: hulp-aan-huis, spoedhulp, crisisopvang, 24-uurs zorg, pleegzorg, begeleiding/behandeling bij scheiding en meer. Trias adviseert en coacht ook professionals. ‘Een missie die wordt gedragen door de medewerkers van Trias. Met passie proberen wij elke jongere, die hulp behoeft, een zo normaal mogelijke kindertijd te geven’, zoals Louise Rouwhorst, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Trias, toelicht. Door de veranderende wet- en regelgeving in de jeugdzorg, was Trias toe aan een bewustzijns- en gedragsverandering op het gebied van bedrijfsvoering en moest er efficiënter gewerkt gaan worden. Om dit proces goed te laten verlopen en te implementeren, heeft Trias ervoor gekozen dit samen met Accezz te gaan doen.

Lees meer

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1