Trias ondersteunt bij het opvoeden en opgroeien. Met: hulp-aan-huis, spoedhulp, crisisopvang, 24-uurs zorg, pleegzorg, begeleiding/behandeling bij scheiding en meer. Trias adviseert en coacht ook professionals. ‘Een missie die wordt gedragen door de medewerkers van Trias. Met passie proberen wij elke jongere, die hulp behoeft, een zo normaal mogelijke kindertijd te geven’, zoals Louise Rouwhorst, voorzitter van de Raad van Bestuur bij Trias, toelicht. Door de veranderende wet- en regelgeving in de jeugdzorg, was Trias toe aan een bewustzijns- en gedragsverandering op het gebied van bedrijfsvoering en moest er efficiënter gewerkt gaan worden. Om dit proces goed te laten verlopen en te implementeren, heeft Trias ervoor gekozen dit samen met Accezz te gaan doen.

Jeugdzorg voorheen niet resultaatgericht?
“Er is zoveel veranderd in de jeugdzorg de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld de wijze van subsidiëring. Voorheen kregen jeugdzorgorganisaties een budget per zorgtraject per cliënt vooraf gesubsidieerd. Met deze verzekerde inkomsten konden wij een gepast zorgtraject ingaan met kind en het gezin. Door het invoeren van de nieuwe wet- en regelgeving werden gemeenten genoodzaakt meer te sturen op resultaatfinanciering,” vertelt Louise. Een bijzondere uitspraak, want betekent dit dat er geen resultaat was in jeugdzorg? “Nee, resultaat wordt hier anders bedoeld, al snap ik de verwarring. De werkwijze van Trias zoals deze nu is maar ook zoals deze was, richt zich juist op resultaat. Onze systematische manier van werken, door dus niet alleen het kind te begeleiden maar ook diens omgeving erin mee te nemen, zorgt ervoor dat wij bekend staan als een organisatie die kwalitatief veel resultaat bereikt. Veel van onze medewerkers zijn specialistisch hbo+ geschoold en in ons aannamebeleid selecteren we streng op een aantal kwaliteitsfactoren. Gemeenten kijken in deze tijd echter steeds meer naar prijs. Instanties met iets lager geschoold personeel of zzp’ers met minder ervaring krijgen in sommige gevallen voorrang, omdat ze de zorg tegen een lager tarief kunnen aanbieden. Uiteindelijk bereiken deze helaas niet altijd het gewenste resultaat en komen de kinderen en jongeren met hun families alsnog bij ons terecht. Meestal is de casus dan wel zwaarder geworden. Vervelend voor onze cliënten, want vaak zijn dit al mensen met een vertrouwensissue die dan weer bij de volgende instantie terechtkomen. Gelukkig hebben we goed gekwalificeerd personeel, maar het maakt ons werk niet altijd makkelijker.”

Hoe houd je de kwaliteit van zorg goed vast?
“De manier waarop jeugdzorgorganisaties nu gefinancierd worden, is dus op basis van facturatie achteraf. Dit houdt in dat de zorgaanbieder een factuur naar de gemeente stuurt, met hierop het aantal uren dat aan de cliënt is besteed.

Deze manier van financiering vraagt een heel andere manier van werken. Een manier die veel vraagt van ons gedrag, het aansturen van medewerkers en onze totale organisatiecultuur. Daarnaast was de andere consequentie van de Jeugdwet 2015 – transitie, een (opgelegde) bezuiniging van 25%. Dit zet niet alleen je personeelsbestand onder druk, maar ook de kwaliteit van zorg. Hoe houd je de kwaliteit die wij zo hoog in het vaandel hebben staan goed vast? Op het moment dat ik als bestuurder bij Trias kwam werken, merkte ik dat de organisatie niet voldoende was voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving; de zakelijke kant van het werk. Onze medewerkers houden zich bezig met hoe ze een kind zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op diens toekomst en niet met de commerciële kant van het vak.
Vanaf het moment van de transitie, moeten de hulpverleners zich naast zorg verlenen eveneens bezighouden met de juiste manier van urenregistratie, zodat de verleende hulp betaald wordt. Het vraagt natuurlijk nogal wat van de medewerkers om ineens aan te geven hoeveel uren je verwacht in begeleiding te gaan steken. Als automonteur kun je ongeacht het merk, bouwjaar en type goed inschatten hoeveel tijd het kost om een distributieriem te vervangen. Ik hoef denk ik niet uit te leggen, dat het bij kinderen en jongeren met zoveel diversiteit aan bagage anders werkt. Het begeleiden van een kind laat zich niet altijd secuur voorspellen, hoe ervaren je ook bent.”

Door deze verandering in financiering en de bezuiniging van 25% was mijn vraag dan ook ‘Hoe houd je de kwaliteit, die wij zo hoog in het vaandel hebben staan, goed vast?’ Ik wist dat ik deze veranderingen nooit alleen voor elkaar zou krijgen en ben op zoek gegaan naar een organisatie die me daarbij zou kunnen ondersteunen. Uiteindelijk heb ik Accezz gevraagd dit proces in gang te zetten en Trias hier tijdelijk in te ondersteunen.”

Hoe maak je de juiste keuzes?
Het traject met Accezz heeft de noodzakelijke resultaten opgeleverd. Accezz heeft geluisterd naar de verhalen van onze medewerkers, rekening gehouden met de vraag van de cliënt en een werkwijze ontwikkeld waarmee uit deze verhalen feitelijk meetbare informatie wordt gefilterd. Managementinformatie is hierdoor transparanter en inzichtelijker geworden. Accezz heeft ons management goed kunnen begeleiden in het verkrijgen van de benodigde informatie en het maken van de juiste keuzes. Doordat de focus op andere aspecten moest komen te liggen, heb ik de beslissing genomen de organisatie anders in te richten en te sturen op eigenaarschap en taakvolwassenheid van de medewerkers en teams.

Trias 2

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Trias 1

Louise Rouwhorst

Voorzitter Raad van Bestuur

"Het traject met Accezz heeft de noodzakelijke resultaten opgeleverd. Accezz heeft geluisterd naar de verhalen van onze medewerkers en rekening gehouden met de vraag van de cliënt."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1