De twentse xorgcentra nieuws accezz 1

Mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking kunnen bij De Twentse Zorgcentra terecht voor alle gewenste zorg. Cliënten leven, wonen, werken en ontspannen daar op mooie locaties en worden deskundig ondersteund. “De afgelopen jaren stonden voor een groot deel in het teken van COVID-19”, zegt Annamiek van Dalen, raad van bestuur. “Naast de grote impact op onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers had dit natuurlijk ook invloed op het resultaat: onder meer extra corona investeringen, sluiting van de dagbesteding en minder instroom van nieuwe cliënten. Dagbesteding viel weg of kreeg een andere vorm. Gelukkig hadden we met Accezz al een verbeterslag gemaakt in de woongroepen en dagbesteding!”


Lees meer

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1