Mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking kunnen bij De Twentse Zorgcentra terecht voor alle gewenste zorg. Cliënten leven, wonen, werken en ontspannen daar op mooie locaties en worden deskundig ondersteund. “De afgelopen jaren stonden voor een groot deel in het teken van COVID-19”, zegt Annamiek van Dalen, raad van bestuur. “Naast de grote impact op onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers had dit natuurlijk ook invloed op het resultaat: onder meer extra corona investeringen, sluiting van de dagbesteding en minder instroom van nieuwe cliënten. Dagbesteding viel weg of kreeg een andere vorm. Gelukkig hadden we met Accezz International al een verbeterslag gemaakt in de woongroepen en dagbesteding!”

“Het sturen op en werken aan resultaat, een van de prioriteiten van onze strategische agenda, is in die moeilijke tijd wel zo goed mogelijk voortgezet. Onze ambitie was en is om binnen de financiële kaders kwalitatieve zorg aan te bieden. Daarnaast zetten we ook nadrukkelijk in op een gezond en veilig leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers. We wilden een stap zetten om de patronen waar we in zaten te doorbreken, Accezz heeft die expertise om dat te doen in huis”.

Mooie uitdaging samen
Accezz gaf, na een grondige analyse, een helder beeld van wat De Twentse Zorgcentra nodig had. “Wat een leuke dynamiek tijdens de terugkoppelsessies met alle processen, knelpunten en verbeteringen op grote bruine papieren. Inzichtelijk en voor velen zo herkenbaar. We hadden een mooie uitdaging samen!”, zegt Annamiek. Accezz startte het implementatietraject in de regio Losser. “Als management hadden we ons vooraf gecommitteerd, na een succesvol eerste traject, direct uit te rollen naar de andere regio’s. Vóór Accezz had iedere regio een eigen manier van werken. Nu hebben we dezelfde werkwijze en spreken we dezelfde taal. We hebben veel meer inzicht gekregen. Ook soms inzicht in effecten die juist minder wenselijk zijn”, zegt Annamiek lachend. “Maar ook dat is positief, we zijn ons er gelukkig van bewust en doen er wat aan. In de regio’s wordt nu veel beter gepland en gestuurd op ureninzet. In de woongroepen worden onder meer de roosters van de zorgteams beter afgestemd op de zorgvraag en het beschikbare budget. Vrijgekomen uren worden nu gedeeltelijk gebruikt voor kwaliteitsverbetering van de zorg. Vroeger ging het gesprek vaak over uren of mensen erbij nodig hebben; nu wordt er veel meer gekeken welke zorg, dus welk rooster voor de cliënt nodig is.”

Fijner leefklimaat voor de cliënt
Tijdens zo’n traject betrekt Accezz de medewerkers dagelijks bij de verbetering van de organisatie en de kwaliteit van het werk. “Door samen met Accezz op de werkvloer te observeren, ga je dingen zien die je eerder over het hoofd zag. Maar met de juiste focus zie je knelpunten en kansen. Je krijgt echt een andere kijk op je werk en de kwaliteit van zorg voor onze cliënten”, zegt Christa ten Harkel, teamcoach complexe zorg. “Een andere eyeopener was dat je niet hoeft te berusten in zaken die beter kunnen, je kunt het vaak zelf oplossen. Ook binnen de complexe zorg (hoog alert) is veel te bereiken. Het is fantastisch als je binnen de financiële kaders samen met de gedragskundige voor een cliënt een fijner leefklimaat ontwikkelt, dat ook nog goed binnen een woongroep past. Dat maakt je werk zoveel leuker en interessanter”

Meer mogelijkheden in de dagbesteding
De Twentse Zorgcentra heeft naast de woongroepen ook een ruime keuze in dagbesteding. Ook daar zijn positieve resultaten behaald. “De dagbesteding op locatie De Finesse is echt een groot succes”, zegt teamondersteuner Louise Bijenhof vol trots. “Het sluit beter aan bij de individuele vraag van de cliënt en is kostendekkend. Met Accezz zijn de groepsgroottes goed in kaart gebracht. Door meer cliënten met gelijksoortige activiteiten/werkzaamheden bij elkaar te plaatsen worden logischer groepjes gevormd, we zijn van 4 naar 3 groepen gegaan. Het werk voeren we nu met een medewerker minder uit, maar we hebben een vliegende keep gecreëerd die buiten de basisgroepen belevingsgerichte activiteiten kan aanbieden. Dus meer mogelijkheden in activiteitenaanbod en hierdoor meer ruimte in de basisgroepen. De ene cliënt heeft veel zorg en verpleging nodig, de andere moet wat meer zintuiglijk worden geactiveerd of heeft juist creatieve dagbesteding nodig. Met de persoonlijke begeleiders en het hele team hebben we gekeken welke cliënt het beste in welke groep past. Ook bij nieuwe cliënten doen we dit. Door het hele team te betrekken bij deze veranderingen verminder je ook direct eventuele weerstand in het team”.

Het cirkeltje blijft in beweging
“Als zo’n traject is afgerond, is het belangrijk om te blijven investeren in het vervolg, want de verbeteringen moeten ook in stand blijven. Ook verandert de omgeving continu. Loopt er ergens in de organisatie iets uit de rails, dan moet je terug naar de bron, opnieuw inzoomen en aanscherpen. Elke keer samen kijken hoe we het cirkeltje in beweging houden. Gelukkig hebben we voldoende mensen die de Accezz methode beheersen.”, zegt Annamiek. Tijdens het project zijn coördinatoren aangesteld die worden opgeleid in die methode. Joyce Meijer heeft die rol en blijft de teams ondersteunen. “Door steeds de Accezz route te volgen van analyse, observatie, ontwikkeling, installatie en opvolging creëer je met je collega’s een helder zicht op kansen en resultaat”, zegt Joyce Meijer. Annamiek van Dalen voegt daar nog aan toe: “We hebben de Accezz methode echt samen doorleefd en de onze gemaakt. En zodanig doorontwikkeld, dat het een werkwijze is die prima past bij De Twentse Zorgcentra, maar ook bij onze ambitie sturen op en werken aan resultaat in een beter leef- en werkklimaat”.

De twense zorgcentra 2

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
De twense zorgcentra 1

Annamiek van Dalen

Raad van bestuur De Twentse Zorgcentra

"We hebben de Accezz methode echt samen doorleefd en de onze gemaakt. En zodanig doorontwikkeld, dat het een werkwijze is die prima past bij De Twentse Zorgcentra."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1