Beukenstein 2

In de analysefase, die Accezz altijd kosteloos uitvoert, werd gesignaleerd dat planningen wel gemaakt werden, maar niet uitgevoerd.“ Op sommige dagen zaten er teveel verzorgend en en op andere dagen te weinig,” aldus De Graaf. Door eerst volgens de ‚normale’ planning te werken, werd de kwaliteit van zorg al beter. Dit leverde bovendien al een financieel resultaat van een half miljoen euro op. Vervolgens kon dit onderdeel nog eens flink aangescherpt worden. Financieel wilde Beukenstein in eerste instantie met Accezz niet zozeer bezuinigen,maar het geld op een effectievere manier besteden: investeren in kwaliteit van zorg. In week 18 van het traject met Accezz gaan besparingen inmiddels richting 2 miljoen euro.

Lees meer

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1