De aanvankelijke insteek was Accezz in te zetten voor het gezond maken van de bedrijfsvoering; door de ontwikkeling AWBZ is daar de fusie bijgekomen. ‘De methodiek van Accezz heeft de meeste kans van slagen. Implementatie is een goede vorm van borging. Accezz gaat verder dan het geven van een advies én zorgt voor een gedegen aanpak op de werkvloer zelf.’

Hans de Graaf is interim voorzitter Raad van Bestuur bij Beukenstein en heeft de opdracht de kwaliteit van zorg op een hoger niveau te brengen en de cultuur op de werkvloer onder de loep te nemen. En door de bijgekomen fusie is een gezond exploitatieresultaat voorwaarde geworden in deze opdracht.

Accezz vervult een aanvullende rol met name bij de afbouw personeel en formatieplanning. “Veel organisaties veronderstellen dat ze hun eigen vlees kunnen keuren en denken het traject dat Accezz biedt zelf te kunnen. Dat dachten ze hier ook. Mijn argument was dat als ze dat hadden gekund, ze dit zelf wel hadden gedaan.”

Bij verandering schieten mensen in de weerstand
In de analysefase, die Accezz altijd kosteloos uitvoert, werd gesignaleerd dat planningen wel gemaakt werden, maar niet uitgevoerd.“ Op sommige dagen zaten er teveel verzorgend en en op andere dagen te weinig,” aldus De Graaf. Door eerst volgens de ‚normale’ planning te werken, werd de kwaliteit van zorg al beter. Dit leverde bovendien al een financieel resultaat van een half miljoen euro op.Vervolgens kon dit onderdeel nog eens flink aangescherpt worden. „Natuurlijk was er in het begin weerstand. Eén van onze medewerksters was zeer geëmotioneerd en schreeuwde moord en brand tegen de veranderingen”, zegt De Graaf. „Ik heb haar gezegd eerst af te wachten en het te proberen. Na twee weken was ze helemaal om. De nieuwe manier van werken gaf zoveel meer rust. Bij verandering schieten mensen snel in de weerstand. ”Beukenstein is nog bezig met het Accezz implementatietraject, maar ziet nu al dat teamleiders groeien in hun rol. Een rol die ze eigenlijk al hadden, maar al een tijd lang losgelaten was.

Meer rust op de werkvloer!
“Ze nemen hun verantwoordelijkheden en bepalen zelf weer wat er gebeurt, ook omdat ze direct ervaren wat hen dit oplevert: meer rust op de werkvloer.”

Dit kwam ook door de ondergesneeuwde rol van P&O. Ook hierin brengt Accezz opnieuw structuur aan. In de oude situatie liepen er contracten af, zonder dat men ervan wist.

“Eén van de EVV’ers (red: eerst-verantwoordelijk verzorgende) loopt in het proces met Accezz mee. Dit garandeert een goede borging. Ondertussen zien wij deze jongeman zich in ‘no-time’ ontwikkelen tot een toekomstig manager als gevolg van de ruimte voor kennis en ontwikkeling die hij krijgt,” zegt De Graaf.

Investeren in kwaliteit van zorg
Financieel wilde Beukenstein in eerste instantie met Accezz niet zozeer bezuinigen,maar het geld op een effectievere manier besteden: investeren in kwaliteit van zorg. In week 18 van het traject met Accezz gaan besparingen inmiddels richting 2 miljoen euro. En de afgelopen maand was er nog nooit zo weinig betaald aan personeelskosten,terwijl de werkzaamheden in kwaliteit zijn toegenomen. “Op één afdeling was er zelfs een invaller voor een invaller. Dit was niet nodig na de implementatie van de plannen van Accezz.”

Geschikte fusie-kandidaat
Bewustwording is een belangrijke pijler in het traject.“Met Accezz lukt het mij nog beter om alle verschillende bordjes in de lucht te houden. Ik zag laatst een uitspraak ‘fusie is topsport’ en die uitspraak gaat zeker op.” De Graaf zijn levensmotto is: ‚wat ik me voorneem dat gebeurt’. Niet alleen voor zichzelf een motto dat hem geen windeieren heeft opgeleverd, ook voor zijn klanten bereikt hij de door hem gestelde doelen. Beukenstein levert nu haar cliënten kwalitatief betere zorg en is door haar goede bedrijfsvoering een geschikte fusie-kandidaat.

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Beukenstein 2

Hans de Graaf

Interim voorzitter Raad van Bestuur bij Beukenstein

"Natuurlijk was er in het begin weerstand. Eén van onze medewerksters was zeer geëmotioneerd en schreeuwde moord en brand tegen de veranderingen."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1