Eén van de resultaten na een traject met Accezz, volgens één van de werfleiders van Heijmans Bouw. In essentie herkende Heijmans de klassieke verbetercyclus, beginnend met het vaststellen van de doelstellingen. Dit gebeurde in de analysefase, waarin Accezz kijkt naar aspecten die verbetering behoeven en presenteert aan het einde een verbeteringsplan. Daarna begint het pas!

Efficiency begint bij jezelf
Accezz introduceerde in de implementatiefase die een aantal maanden duurde, de projectmanagement-checklist: een lijst van alle activiteiten die de werfteamleden invulden zodra werk toegewezen werd. Deze checklist is vanuit projectleiders, werfleiders en operations managers zelf opgezet. “De verrekeningen worden nu kort opgevolgd. Dat heeft twee voordelen: de onderaannemers zijn meer secuur en doordat de afwijking recent is, verrekent de onderaannemer makkelijker,” aldus één van de werfleiders over één van de effecten.

Van systeem naar gedrag
Ook kwam er meer ‘flow’ in deze beginfase van een project, waardoor medewerkers hun tijd konden besteden aan écht belangrijke zaken. Begeleiders van Accezz waren bijna elke dag te vinden op de werkvloer om voorgestelde verbeteringen met de medewerkers te implementeren. Want zo’n checklist en ook andere rapporteringstools die op maat gemaakt waren voor Heijmans zijn niet een doel op zich, maar een middel. Het daadwerkelijk veranderen van gewoonten op de werf, zorgt uiteindelijk voor rendabelere bouwprojecten. De systemen en tools zorgen ervoor dat deze gedragsverandering meetbaar is in harde cijfers. Alle operationeel leidinggevenden werden begeleid in hun eigen groeiproces en werkten vanuit hun eigen intrinsieke motivatie en ‘drive’. Ook de heer Kwaks, bestuurder bij Heijmans kijkt terug op een goedlopend verandertraject: “Op ieder managementniveau hebben belangrijke verbeteringen plaatsgevonden op het gebied van communicatie, managementgedrag, kostenbeheersing en rapportage.”

Heijmans 1

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1