“Lot, pech, toeval en chance bestaan niet. Het zijn alleen maar woorden om de gevolgen van ongekende oorzaken te benoemen” – Voltaire

Als we de Franse schrijver en filosoof Voltaire moeten geloven, bestaat toeval dus niet. Marc Dessein, Managing Director van Balta Home, ziet dat ook zo. Want ook Marc zegt, “het is belangrijk om toeval uit de processen te halen en de processen te beheersen.” Samen met Accezz is Balta Home daarin zeker geslaagd.

Het kan altijd beter
Balta Home is een echte wereldspeler in machinaal geweven karpetten. De karpetten voor binnen- en buitengebruik worden in allerlei wisselende dessins, maten en kleuren in de weverijen in België en Turkije geproduceerd. Marc, al sinds 1992 werkzaam bij Balta, vertelt een grappige anekdote van jaren geleden: “Onze eerste Nederlandse klant in de showroom had het over kleedjes. Dat gaf de nodige begripsverwarring, in België hebben we het over karpetten of tapijten. Ook in andere landen lopen de termen door elkaar heen. Maar ook smaken verschillen, onze productontwikkelingsteams volgen de internationale trends op de voet!” Voortdurend worden de collecties afgestemd op de veranderende eisen en wensen van klanten. En dat op markten in de hele wereld, een wereld die ook constant in beweging is.

“Het is een uitdagende marktomgeving, een van onze strategische pijlers is dan ook het blijven focussen op operational excellence. Altijd is er ruimte voor het ontplooien van initiatieven om de organisatie te verbeteren. Je moet nooit zeggen: het kan niet beter. Soms raak je bedrijfsblind en zie je geen mogelijkheden meer. Externe ogen kunnen dan dwingend zijn, want je moet het proces altijd kritisch blijven volgen. En de wereld om ons heen blijft ook veranderen”, zegt Marc.

Toeval uit de processen
“Met Accezz hebben we in twee van onze fabrieken in Waregem en Sint-Baafs-Vijve het toeval uit het proces gehaald. De analyse van Accezz toonde aan dat er efficiencyverbeteringen mogelijk waren in de operationele processen. Ik wilde bij de implementatie van de verbeteringen ook de link naar productontwikkeling en planning. Daar is door Accezz veel aandacht aan besteed, waardoor we nu wekelijks vooraf kunnen voorspellen wat de prestaties van de fabrieken gaan zijn. Indien nodig kunnen we snel schakelen en bijsturen. De resultaten zijn gehaald, dus we zijn zeker tevreden. En dat alles met de reeds aanwezige mensen en middelen, dus zonder extra investeringen!”, zegt Marc.

Veiligheid en efficiency gaan samen!
Accezz heeft overigens bij Balta Home niet alleen gekeken naar efficiency. Naast efficiency was ook veiligheid voor Marc een belangrijk thema. “Er kan in een organisatie nooit efficiency gecreëerd worden, zonder daarbij te denken aan veiligheid”, zegt Marc. Daarom werd tijdens het efficiencyproject veel aandacht besteed aan 6S. Aan het leanbegrip 5S, een programma voor orde en netheid op de werkplek, wordt een 6de S toegevoegd voor veiligheid (safety). “Veiligheid en efficiency zijn elkaars medestanders en dus zeker geen tegenstanders. Er is absoluut geen keuze, het is en/en. Mede dankzij Accezz is veiligheid ook goed gaan leven bij onze mensen op de werkvloer”, zegt Marc. “Dus zeker niet rapper gaan lopen, maar wel het juiste pad volgen”, zegt Johan Lammens, productiedirecteur Balta Home. “Veiligheid is bij ons agendapunt nummer 1 van alle overleggen.”

Veel aandacht voor het menselijke aspect
“Natuurlijk roept verandering weerstand op. Ook met Accezz zijn we door de fameuze dip in de change curve gegaan. In het veranderproces is het essentieel dat je alle geledingen van de organisatie meekrijgt. Dus niet alleen de productieen fabrieksdirectie, maar ook alle afdelingshoofden, supervisors, shiftleiders en medewerkers op de werkvloer. Accezz heeft daarbij veel geïnvesteerd in het menselijke aspect”, vertelt Marc. “En dat is enorm belangrijk. Onze medewerkers zijn keiharde werkers. Als consultant moet je vertrouwen winnen. Er moet een goede klik zijn om de verandering door te voeren. Dat is zeker gelukt!”, voegt Johan toe.

“Daarnaast is het van belang om de goede cadans in de leermomenten te houden, zodat de resultaten voor de langere termijn geborgd blijven”, zegt Marc. Gedurende het project werd de optimalisatie van de proces- en managementsystemen ondersteund door workshops en trainingen. “De borging is zeker geslaagd, het geïmplementeerde managementsysteem leeft en werkt in beide fabrieken. En, we laten nu bijna niets meer aan toeval over!”

Balta 2

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Balta 2

Marc Dessein

Managing Director van Balta Home

"Externe ogen kunnen dwingend zijn, want je moet het proces altijd kritisch blijven volgen. En de wereld om ons heen blijft ook veranderen"

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1