Altijd blijven we ons bij Orfit afvragen: wat kan er beter? Want er is altijd ruimte voor verbetering, dat is de visie van ons bedrijf. We willen het beste voor de klant en investeren continu in R&D, innovatie, productontwikkeling, kwaliteit. Met Accezz International zijn de processen en systemen geoptimaliseerd in het verbeterproject ‘Het kan beter’. Die aanpak is nu ook onze ‘way of working’ geworden. We blijven in een constante flow verbeteren”, zegt Steven Cuypers, CEO van Orfit.

Met innovatieve technologieën ontwikkelt en produceert Orfit de meest nauwkeurige en betrouwbare thermoplastische materialen voor medische hulpmiddelen. Deze worden wereldwijd in ziekenhuizen en revalidatiecentra gebruikt.

Externe blik geeft nieuwe inzichten
Waar mensen al lang werken en dezelfde job doen is een externe, frisse blik vaak heel waardevol. “Het geeft nieuwe inzichten, dat hebben we tijdens het verbetertraject met Accezz ervaren. Er is veel bereikt: de non-conformiteiten zijn sterk verminderd en de efficiëntie is verbeterd. Ook het management en onze medewerkers hebben enorme stappen gezet. De oefening met Accezz werkt eigenlijk als katalysator voor een constante stroom aan verbeteringen in de hele keten”.

Een sprekend voorbeeld van zo’n verbetering is het omstellen van de productielijn op de extrusieafdeling. Dit veroorzaakte bij Orfit veel tijdsverlies. Accezz heeft de optimale volgorde van werken ontwikkeld en het omstelproces aangepast. Met als resultaat meer productie tegen dezelfde kosten. “De omstellingen hebben we van een kleine 30 uur teruggebracht naar 12 uur. Natuurlijk een geweldig resultaat”, zegt Steven. “En we gaan nog steeds door met verbeteren, de mensen op de werkvloer weten het beste wat er beter kan. Het zijn soms eenvoudige dingen: met een kleine aanpassing aan de vorkheftruck kunnen we een onderdeel dat van de extrusielijn komt meteen verplaatsen zonder het eerst neer te zetten. Ook is geïnvesteerd in een klein hijswerktuig, zodat een product direct de oven in kan. We meten dode tijd, steltijd en draaitijd. Vooral de dode tijd is flink teruggebracht. Met een andere werkwijze of beter inzetten van medewerkers kun je veel bereiken, de doorlooptijd is met 40 tot 50% gereduceerd.”

Constante stroom aan verbeteringen
Accezz heeft nauwkeurig gekeken naar elk onderdeel in het proces. Bij Orfit ging veel tijd verloren aan veranderen of opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden door wijziging in de planning. Accezz heeft op alle afdelingen de planning freeze geïntroduceerd. Na het bespreken van de weekplanning wordt de planning niet meer gewijzigd. “Dit loopt goed en zorgt voor stabiliteit in het productieproces en rust in de keten. Met die mooie resultaten kun je ook blijven investeren in verbeteringen. Dat hebben we gedaan met simpele software tools en het aanstellen van een professionele planner. Onze leveringsbetrouwbaarheid is verhoogd en de klantklachten zijn verminderd”.

Op de verpakkingsafdeling is de doorloopsnelheid sterk verbeterd. Door aanpassingen in de lay-out zijn reducties aan bewegingen en looptijd gerealiseerd. Het aantal stockverschillen is drastisch verlaagd en het gemiddelde aantal uren herwerk is gedaald. Door deze lean-aanpassingen en een betere personeelsplanning is de inpaktijd van een order sterk gedaald. “De omzet is met 20% gestegen en we realiseren dat nu met ongeveer 10% minder mensen in de verpakkingsafdeling. Dus ook daar een geweldig resultaat”, zegt Steven.

Steven vervolgt: “Waar we nu ook sterk op focussen is vermindering van productieafval. Dat percentage kan nog verder omlaag. De medewerkers van onderhoud en techniek ontwikkelen hiervoor in goede samenwerking met productie en de operationeel directeur verbeteringen. Dus we blijven in die flow. En we houden dat vol dankzij de KPI’s. Iedereen op de werkvloer kent die en weet wat er moet gebeuren”. Tijdens het Accezz project zijn op alle afdelingen KPI’s geïntroduceerd om prestaties te monitoren met natuurlijk als doel deze te verbeteren. “Tijdens het project is er nauwgezet gemeten en dat hebben we voortgezet. We hebben het managementinformatiesysteem, de opvolgingsvergaderingen en er wordt bijgestuurd. Nu stellen de afdelingshoofden zelf de KPI’s op en maken zelf een verbeteringsplan. De werkvloer is gemotiveerd om het verbeteringstraject verder te zetten. Structureel en continu verbeteren is in onze organisatie goed geïntegreerd.”

Rust geeft ruimte voor verdere groei
“Voor het Accezz project hield ik me soms te veel bezig met de operationele bedrijfsvoering. Dan zei ik tegen een van mijn medewerkers, kijk ik ben nu uw job aan het doen. Je kunt zo nu en dan niet anders, want je wil het beste resultaat voor de klant bereiken. Maar als je je medewerkers een doelstelling geeft, je geeft hen de juiste middelen, je zorgt ervoor dat ze de juiste competenties hebben om die doelstelling te bereiken, dan krijg je de motivatie en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de mensen. Door het Accezz project bekijk ik alles meer op afstand. Het geeft rust en Orfit de ruimte om verder te groeien. We voeren nu een verticale integratie door, we bouwen een nieuwe fabriek op 500 meter hier vandaan. Een vezelproduct dat we voordien aankochten gaan we zelf produceren. Een volledig nieuwe activiteit met nieuwbouw, machines, de engineering, alles van nul. Dat is ook een mooi indirect gevolg van de oefening”, zegt Steven lachend. “Het kan nog steeds beter!”

Orfit 1

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Orfit 2

Steven Cuypers

CEO van Orfit

"Er is veel bereikt: de non-conformiteiten zijn sterk verminderd en de effiëntie is verbeterd. Ook het management en onze medewerkers hebben enorme stappen gezet."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1