Accezzlinkedinpost1920x1080pxtopicsupply chain issues 1

De afgelopen jaren zorgden grote gebeurtenissen in de wereld voor flinke supply chain-uitdagingen. “Over die externe factoren heb je geen controle, maar door je supply chain intern goed op orde en inzichtelijk te hebben, behoud je toch grip”, vertelt Adriaan van der Sluijs, operationeel verantwoordelijk bij Accezz. Hij deelt zijn ervaringen en inzichten met betrekking tot de industrie.

Door de COVID 19-pandemie bouwden veel industriële bedrijven hun capaciteit af, ontsloegen ze mensen en sloten ze fabrieken. “Nu de vraag weer is aangetrokken, kan de supply chain daar niet aan voldoen”, ziet Adriaan in de praktijk. “De balans is weg. Die herstellen vraagt om goed capaciteitsmanagement. Zeker door COVID kreeg de demand chain een enorme tik, waardoor de supply chain is gaan rondtollen.” Op externe factoren hebben de consultants van Accezz uiteraard geen invloed. “Maar we kunnen bedrijven wél aan de binnenkant leren om meer agile te zijn en daardoor veel wendbaarder te worden.”

Onstuurbare leveranciers

Een van de belangrijkste externe factoren is momenteel de aanlevering van ruwe materialen. Adriaan deelt een praktijkvoorbeeld: “Accezz werkt voor een wereldwijde speler op het gebied van automotive, een beursgenoteerd bedrijf. Zij kregen het niet voor elkaar om hun staalleverancier te sturen op de levering van stalen rollen. Dat zelfs zo’n grote partij niet in staat is om een staalfabriek te bewegen wat regelmatiger te leveren, zegt veel over hoe een supply chain in elkaar zit. Bij die fabriek denken ze: het is graag of niet - als jij gaat zeuren, leveren we wel aan iemand anders. Goodwill is vaak een belangrijke factor in zo’n keten.”

‘Het antwoord op externe factoren: manage je supply chain’

Manage je supply chain

Een andere factor die Adriaan ziet, is het verschuiven van de wereldmacht. “De purchasing power van China neemt toe”, zegt hij. “De kans dat bepaalde producenten hun spullen daarheen sturen in plaats van naar hier, wordt steeds groter. Met sommige materialen en producten zie je dat al gebeuren. Het antwoord op deze, maar ook op andere factoren: manage je supply chain. Op het gebied van inkoop, maar focus je ook op hoe je interne keten is ingeregeld, bijvoorbeeld over hoe je omgaat met verstoringen die zich voordoen. Aan zowel het kunnen anticiperen op externe factoren als het organiseren van de interne keten, kunnen onze consultants een waardevolle bijdrage leveren.”

Half jaar vooruit plannen

Adriaan geeft een voorbeeld van het anticiperen op externe factoren: “Als je aan de voorkant al weet dat de ruwe materialen niet klaar staan, hoef je ook niet je hele productielijn ‘s morgens klaar te zetten voor dat product. Dus moet je aan de bak met je interne planningssystematiek. En omdat die supply chain zo volatiel is, betekent dat tegenwoordig dat je veel verder vooruit moet gaan kijken. Je kunt niet meer denken: wat laat ik mijn heftruckchauffeur morgen eens klaarzetten voor productie? Nee, je moet meerdere maanden vooruitkijken en daar je dagelijkse planning op afstemmen.” Waar begin je dan? “Door in de eerste plaats kritisch naar de deugdelijkheid van de planning te kijken. Hoe ziet die eruit en wat zijn de drivers? De vervolgstap is om daar operationeel op te sturen, het daadwerkelijk te gaan doen.”

Bottleneckmachine als issue

‘Gewoon’ doen blijkt in de praktijk niet altijd zo gewoon. Adriaan vertelt over die keer dat hij bij een klant in België was: “De bottleneck was een van hun belangrijkste machines. De eerste keer dat ik erbij stond, zei ik: maar de machine produceert helemaal niet … ‘Dat komt omdat de heftruckchauffeur de juiste materialen niet kan vinden in het magazijn’, kreeg ik te horen. Hoe kun je een bottleneckmachine, echt een issue in de interne keten, nou niet laten produceren? Materialen in het magazijn bleken niet goed gelabeld. En de operator van de machine was mee aan het zoeken in het magazijn. Je hebt gepland op de flow in je interne keten, maar als die hapert, loopt meteen alles in de soep.”

‘Een operator zat rustig de Donald Duck te lezen’

Shiny van buiten, rommelig van binnen

De interne keten van voor tot achter goed laten lopen, begint bij het operationeel organiseren van de planning. “Zorgen dat als er een nieuw product gemaakt moet worden, de heftruckchauffeur in staat is geweest de ruwe materialen neer te zetten bij dat stuk van de productieketen”, verduidelijkt Adriaan. “Al die dagdagelijkse verstoringen operationeel eruit managen is iets wat je kunt bereiken. Dat heeft een bedrijf als Toyota groot gemaakt.” Adriaans verhaal klinkt ergens basaal. Blijkt dat in de praktijk toch vaak anders te zijn? “Sterker nog, soms zijn de meest shiny bedrijven van binnen een rommeltje. Ik heb meegemaakt dat een operator rustig de Donald Duck zat te lezen. Zijn machine was kapot en onderhoud bellen had volgens de beste man geen zin, die kwamen toch niet. Dan is, ondanks alle moeite, de performance van je supply chain compleet naar de knoppen.”

Belang van binnen beginnen

“Los van alle grote bewegingen in de wereld komt het er vaak op neer: performt mijn productielijn? Doet iedereen wat hij moet doen? En wat voor gedrag zit daaromheen?”, stipt Adriaan het belang van binnen beginnen aan. “Bij een klant van ons constateerde ik dat teamleiders niet rondliepen in de productiehal. Wij leerden ze om ieder uur een rondje te maken langs de verschillende producties. Liep er iets niet goed, dan konden ze daar gelijk op sturen. Zo beïnvloed je dus ook dat onderhoud weldegelijk komt als een operator belt met een storing.”

Ook een simpel proces kan complex zijn

Adriaan en de consultants van Accezz focussen zich niet enkel op gecompliceerde productielijnen. “Het proces kan simpel zijn, maar grote volumes kunnen het dan bijvoorbeeld weer complex maken”, schetst Adriaan een voorbeeld. “Als er veel verschillende ruwe materialen zijn, is het al lastig om daar structuur in te krijgen. Hoe straightforward het proces ook is; als het niet op elkaar is afgestemd, kan er veel waarde verloren gaan.”

Consultant met de vijf poten

Issues in de supply chain oplossen, vraagt om een bepaald type consultant. Of zoals Adriaan het mooi verwoordt: het schaap met de vijf poten. “Wij kijken naar werkprocessen, die moet je goed kunnen doorzien om de causaliteit te doorgronden”, stipt Adriaan aan. “We werken met managementinformatie, op abstractieniveau. En met managementgedrag. Ieder project en ieder proces is maatwerk, omdat ieder bedrijf, iedere afdeling en ieder mens anders is. Als Accezz-consultant moet je dan ook vele aspecten van de consultancy beheersen.”

Plan-Do-Check-Act

Als consultant begin je niet per se letterlijk bij het begin van de supply chain, weet Adriaan. “Zolang je maar de Plan-Do-Check-Act-cyclus goed in beeld hebt. Veranderkundig is het handig als je aan een kant van de keten begint. Je kunt dus voor- of achteraan beginnen en dan vooruit of terug werken. Feit blijft dat men de pijn moet ervaren, zowel het management als de mensen op de vloer. Ervaar je geen pijn, dan verandert er ook niets.”

‘Wij kennen de keten, lopen daar continu rond en lossen samen dingen op’

Supply chain issues afschuiven

Het excuus dat Adriaan het meeste hoort is dat issues binnen de supply chain buiten de eigen invloedssfeer liggen. “Dus als ik niet kan leveren aan het einde van de dag, komt dat door die ene leverancier die niet op tijd was. Terwijl je ook aan de binnenkant al veel kunt weten.” De binnen organisaties welbekende ‘eilandjes’ blijken ook een performance killer. Adriaan: “Ze communiceren niet goed, houden vaak hun poot stijf en voelen geen gedeelde verantwoordelijkheid. Uiteindelijk draait het te vaak om eer, trots en reputatie. Dan heb je een consultant nodig die dat snapt, voelt en ziet. Ook op dat vlak gaat het om het bondgenootschap dat wij sluiten met de mensen op de werkvloer. Wij kennen de keten, lopen daar continu rond en kunnen zo samen dingen oplossen.”

Duurzame verandering in de industrie

“Op je eigen supply chain heb je uiteindelijk veel controle”, concludeert Adriaan. “Als je in control bent en planmatig werkt, vergroot je je executiekracht en stel je klanten niet teleur. Spelen externe factoren een hinderlijke rol, dan ben je ook beter in staat die het hoofd te bieden. Accezz helpt de industrie bij het verkrijgen van een goed inzicht in de productieplanning, waardoor de juiste productiekeuzes gemaakt kunnen worden. Vanuit onze veranderkundige expertise nemen wij zowel het management als de mensen uit de productie daar duurzaam in mee.”

Issues in jouw supply chain oplossen?

Adriaan en zijn Accezz-collega’s delen graag nog veel meer inzichten en best practices met je en geven hun visie op de supply chain van jouw organisatie.

Adriaan van der Sluijs

a.vandersluijs@accezz.nl

Bekijk LinkedIn

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Adriaan van der sluijs

Adriaan van der Sluijs

"Zorg ervoor dat je intern je zaken goed op orde hebt om die het hoofd te kunnen bieden."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1