Liberein 2

Geen urgentie, geen financiële noodzaak, toch Accezz.
Waarom koos het bestuur van Liberein Ouderenzorg in Enschede toch voor een efficiencytraject met Accezz? “Accezz werkt, omdat ze niet alleen de taal van de zorg spreken, maar ook de taal van de verschillende behandeldisciplines. Bij ons draait het om ervoor te zorgen, dat onze cliënten een zinvolle dag ervaren. Accezz sluit aan op onze doelstellingen en missie in haar taal en boodschap naar onze mensen. Met ons doel voor ogen heeft Accezz onze behandelaars als ergotherapeuten, psychologen, fysiotherapeuten en specialisten ouderengeneeskunde zelf laten nadenken over hoe werkprocessen op een geharmoniseerde manier georganiseerd worden, zodat de cliënt beter bediend wordt. Samen een nieuwe norm bepalen. En dat is lastig, zeker als je voor je gevoel moet inleveren. Dan helpt het dat Accezz in de analysefase de feiten op een rijtje heeft gezet. Er is geen speld tussen te krijgen en dat werkt bij de acceptatie”.

Lees meer

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1