Accezzlinkedinpost1920x1080pxreactiedannyaug 23 2

‘Paniek in de directiekamers van zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten’, schreef het Algemeen Dagblad. Voor Danny Suttorp, directeur van Accezz, is deze noodkreet geen nieuws: “Zorginstellingen worden gedwongen slimmer na te denken om met minder mensen goede primaire zorg te blijven leveren. Wij kunnen ze helpen die ruimte te creëren door gemiddeld 15% aan ureninzet te verminderen."

Uitdagingen het hoofd bieden

‘Er komen bezuinigingen aan, de coronasteun is weggevallen én tegelijkertijd gaan de salarissen van zorgmedewerkers fors omhoog’, is te lezen in het artikel in het Algemeen Dagblad. De timing daarvan is volgens Danny te verklaren: “Het is weer najaar en dan moet de begroting van 2024 worden gemaakt. Dat betekent dat de kaders waaraan deze moet voldoen nu bekend worden.” Toch zijn de uitdagingen waar directies en besturen van zorginstellingen mee worden geconfronteerd niet mis, volgens hem. “Korting op de tarieven, nieuwe cao’s, stijging van de pensioenpremies, uitdagingen met het vastgoedcomponent, et cetera. Om die rigoureuze maatregelen en uitdagingen het hoofd te bieden - over de zeer krappe arbeidsmarkt hebben we het nog niet eens gehad - is er structurele gedragsverandering nodig.” Accezz heeft meer dan vijftien jaar ervaring met verandertrajecten in de zorg. Danny schetst waar de consultants zich voor inzetten: “Procesoptimalisatie, capaciteitsmanagement, goed functionerende managementsystemen, veranderd werkgedrag, hogere medewerkerstevredenheid en een hogere kwaliteit van zorg.”

‘Voor een flink aantal zorginstellingen is het vijf over twaalf, wij helpen ze graag aan de benodigde ademruimte’

‘Minder zorg leveren is geen optie’

In het krantenartikel meldt een zorginstelling dat het ‘naarstig op zoek is naar mogelijkheden om te bezuinigen, maar veel smaken zijn er niet.’ Om vervolgens aan te geven dat de grootste kostenpost personeel is. Met als conclusie: ‘We zullen van alles een beetje minder moeten doen.’ “Je moet in ieder geval zorgen dat je primaire zorg geen onderdeel van ‘van alles een beetje minder’ is”, reageert Danny stellig. “Minder zorg leveren is geen optie, ook al denk je daartoe gedwongen te worden. Wat je wél moet doen, is je grootste kostenpost kritisch onder de loep nemen. Het leeuwendeel van je kosten zijn arbeidskosten, daar valt dus de meeste winst te behalen. Dit is het expertisegebied van Accezz. Wij kunnen de helpende hand bieden door het verminderen van de ureninzet, waarbij de werkdruk en -last in balans blijven.” Om daar een duidelijk cijfer aan toe te voegen: “Gemiddeld zorgt dat voor een verbetering van 15% qua tijd. Dat geeft zorginstellingen niet alleen komend jaar lucht, maar zorgt er gelijk voor dat ze kunnen anticiperen op de jaren die volgen.”

Vijf over twaalf

Danny spreekt geregeld directieleden en bestuurders van zorginstellingen die ervan overtuigd zijn dat verder besparen op inzet niet mogelijk is. “Bij Accezz dagen we die status quo graag uit. We pakken niet alleen financiële, maar ook kwalitatieve zaken aan. Ik nodig geïnteresseerden uit eens een kijkje te nemen op onze website, daar delen we veel artikelen en klantcases over dit onderwerp.” De investering die een samenwerking met Accezz vraagt, kan een drempel zijn voor zorginstellingen. “Het is inderdaad een investering, maar wel een incidentele die zorgt voor een structureel en in je organisatie geborgd resultaat”, zegt Danny. “Onze consultants stropen hun mouwen op en zijn tachtig, negentig procent van hun tijd hands-on op de werkvloer aanwezig. Door onze analyse voorafgaand aan het implementatietraject zien we zo direct waar de verbeterruimte binnen een organisatie zit.” Danny vult aan: “Het unieke van Accezz is dat wij niet alleen implementatiegericht, maar ook resultaatverplicht zijn. Je verdient je investering altijd terug. Voor een flink aantal zorginstellingen is het vijf over twaalf, wij helpen ze graag aan de benodigde ademruimte.”

Het volledige artikel Paniek in de directiekamers zorginstellingen: geld voor ouderen en gehandicapten raakt op, ‘situatie nijpend’ uit het Algemeen Dagblad lees je hier (Premium).

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Danny suttorp

Danny Suttorp

Directie

"Zorginstellingen worden gedwongen slimmer na te denken om met minder mensen goede primaire zorg te blijven leveren. Wij kunnen ze helpen die ruimte te creëren door gemiddeld 15% aan ureninzet te verminderen."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1