Careyn 1

Meer inzicht krijgen in hoe de werkprocessen lopen en hoe deze processen beter kunnen worden georganiseerd. Dat was het doel van het verbetertraject dat Accezz in december 2019 opstartte bij Careyn, één van de grootste zorgaanbieders in Nederland. Toen kwam in maart 2020 de wereld door corona langzaam tot stilstand…… Voor velen werd thuis de werkplek, maar de zorg voor de bewoners en cliënten ging bij Careyn onder deze moeilijke omstandigheden op volle kracht door, respect daarvoor! Na een korte onderbreking kon ook Accezz in alle vier districten door met het verbetertraject, want vermindering van werkdruk was belangrijker dan ooit.

Lees meer

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1