Wat is het zwaarste artikel in uw buurtsuper? Denk er maar eens over na; het antwoord volgt aan het einde van dit artikel. En nog interessanter misschien; waarom is deze vraag belangrijk voor Burgers Carrosserie, een trailerbouwer uit Aalsmeer die een efficiencyslag heeft gemaakt in de productie met Accezz? Ton Burgers, derde generatie en gedreven managing director, legt uit: “Wij maken trailers op maat voor klanten als Jumbo, Coop, Sligro, Action en vele andere en voor ons is het heel belangrijk om de uitdaging van een klant te kennen. Wanneer wij weten hoe zwaar de lading is, wat de maten zijn en wat de klant verwacht gaan wij tekenen en puzzelen om de indelingen in de trailer zowel solide als licht te maken; zodat onze klant zoveel mogelijk producten in meerdere winkels binnen één rit kan vervoeren binnen het wettelijk verplichte gestelde gewicht en tevens duurzaam en veilig”.

Afnemende meeropbrengst: niet het vele is goed, maar het goede is veel.
Met elke klant ontstaan voor Burgers dan ook nieuwe uitdagingen. Uitdagingen die ervoor hebben gezorgd dat Burgers een eigen trailer ontworpen heeft: de Dubbeldekker. Elke Action-trailer die op de weg rijdt is een dubbeldekker van Burgers. “En doordat het goed gaat met Action, hebben wij het steeds drukker gekregen”. Werkten voorheen eind 2012 dertig medewerkers bij Burgers, nu zijn dat er ruim honderd! En dit aantal is nog steeds sterk groeiend. Tijd voor Burgers om Accezz erbij te halen. “Alleen al met de dubbeldekkers geldt dat we voorheen er maximaal drie per week opleverden. Over twee maanden staan er tien per week op de agenda. De ‘mindset’ was voorheen dat meer dubbeldekkers meer medewerkers betekende. Accezz heeft met een nuchtere workshop, waarin medewerkers samen een puzzel in productie-onderdelen in elkaar moesten zetten, op een originele manier medewerkers zelf laten inzien dat deze overtuiging niet de waarheid is. Dit inzicht is van invloed op de manier van werken en de indeling van onze straten waar de trailers geassembleerd werden”, aldus Burgers. En of dat gewerkt heeft: Over één dubbeldekker deden we in het verleden 480 – 500 uur en nu zitten we rond de 300 uur per dubbeldekker”. Hoe dat kan? Accezz heeft nauwkeurig gekeken naar elk onderdeel in het proces. Dus niet alleen naar de assemblage-straten en het persen en lassen, maar ook naar inkoop en de tekenkamer. De tekeningen bleken soms onvolledig en het werd duidelijk dat het proces te vaak stillag omdat bepaalde onderdelen te laat werden ingekocht. “In de tijd van grootvader en vader was dat minder een issue, want toen waren de materialen duurder dan de manuren, maar tegenwoordig betekent dat een groot lek in de kosten. We hebben nu dus per processtap in beeld gebracht welke onderdelen er nodig zijn en wat de medewerkers in die straat moeten doen. Heel overzichtelijk! Hierdoor kost ook het inwerken van een nieuwe medewerker niet meer twee weken maar twee dagen. En voor de inkoop is veel duidelijker wanneer wat besteld moet worden om de flow van het proces vast te houden. Tevens zijn we meer gaan outsourcen wat ook weer tijd en ruimte scheelt.”

Huh? Is efficiënter werken niet hetzelfde als sneller werken?
Betekent kostenbesparend ook sneller werken? “Nou, dat is het grappige. Niet per sé. Natuurlijk is er onder begeleiding van Accezz met de medewerkers een norm vastgesteld. Dat hadden we hiervoor niet. Het was trouwens voor de medewerkers al snel duidelijk dat de norm per onderdeel niet gold als een controlemiddel, maar meer om ervoor te zorgen dat alle onderdelen op elkaar aansluiten. Door deze normen is voor inkoop bijvoorbeeld duidelijk geworden wanneer een bepaald onderdeel weer ingekocht moet worden omdat te voorspellen is wanneer het op is. En er is afgesproken dat medewerkers in sommige gevallen juist meer tijd nemen om een onderdeel goed af te ronden; dit was voorheen niet het geval.” En terwijl we door de assemblagehal lopen laat Ton Burgers de consequenties zien van te snel werken. “Onze straten liggen wellicht naast elkaar, maar wanneer dit onderdeel van de trailer in deze tweede straat toch nog een oneffenheid heeft vanuit de eerste straat, moet dit weer terug naar de eerste straat en dat kost tijd door de ruimte die we hier missen. Dan kun je beter op voorhand een gedegen en uitgebreide check doen. Dat is nu allemaal ingecalculeerd en het voornaamste streven is natuurlijk om alles in één keer goed te doen. Ook de structuur in de organisatie is aangepast en effectiever geworden. Zo werken we nu met een laag van zeven voormannen die dagelijks na de werkdag aan de hand van een overlegsysteem rapporteren aan mij en elkaar en in de nabije toekomst aan een nieuwe operationeel manager nieuwbouw. Dit overlegsysteem is ingevoerd door Accezz. We kijken gestructureerd naar wat goed ging en wat beter kan en leren van elkaar. Acties worden met deadline toegewezen aan één persoon, genoteerd en gemonitord. Duurde dit overleg in het begin drie kwartier, nu staan de voormannen binnen 20 minuten weer buiten. Ook de acties zijn teruggebracht tot één A4-tje.”

Burgers had de resultaten ook zonder Accezz kunnen behalen, toch?
“Hadden we het zonder Accezz gekund? Vast wel, maar dan had het vier tot vijf jaar langer geduurd! Dat had ons dus veel tijd, personeel, frustratie en vooral geld gekost. Kortom, we zijn blij dat we Accezz erbij hebben gehaald. Hoe eerder hoe beter!” Heeft de groei van een organisatie ook een keerzijde? “Je mag best weten dat ik de dagen best mis dat je niet alleen je medewerkers bij naam kende maar dat je ook wist hoe het thuis ging met partners en kinderen. Als er wat bij iemand speelde, dan was je er voor die persoon en zorgde je voor begrip en ondersteuning. Met zoveel mensen wordt dat steeds wat lastiger. Toch proberen we dat familiebedrijf gevoel vast te houden. Accezz’ consultants pasten overigens erg goed in die mentaliteit. Ook zij waren er om 7.30 uur en bleven tot het einde. Dat is niet onze ervaring met andere bureaus”. Trots laat Ton Burgers een factuur zien uit 1925 toen een trailer nog maar een paar honderd gulden kostte. Er wordt weleens gezegd dat hoe verder je terug kunt kijken, hoe helderder je toekomst is. Dit gezegde belooft nog veel meer goeds voor de toekomst voor Burgers.
Nu natuurlijk nog het antwoord op de beginvraag: u dacht misschien aan een pak suiker of aan wasmiddel, maar het zwaarste product is een pakket luiers. Verrassend toch?

Burgers 1

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Burgers 2

Ton Burgers

Managing director Burgers Carrosserie

"Hadden we het zonder Accezz gekund? Vast wel, maar dan had het vier tot vijf jaar langer geduurd! Dat had ons dus veel tijd, personeel, frustratie en vooral geld gekost."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1