Meer dan een jaar stond de vacature ‘specialist ouderengeneeskunde’ open bij Woonzorggroep Samen in Schagen. Caroline Beentjes, bestuurder bij Woonzorggroep Samen, zag dat de specialisten hierdoor steeds meer onder druk kwamen te staan en schakelde Accezz in. “Dit was mijn derde traject met Accezz, dus ik weet wat ze allemaal kunnen. Werkprocessen werden handiger ingericht en specifieke taken en verantwoordelijkheden werden bij verpleegkundig specialisten en basisartsen neergelegd. Hierdoor ontstaat er ruimte en loopt het werk gestroomlijnder.”

Werklast of werkdruk
“Het is een mooi vak. Je geeft betekenis aan de laatste fase van iemands leven,” vertelt Nienke Broekhoven, specialist ouderengeneeskunde Revalidatie & Behandeling bij Woonzorggroep Samen. “Revalidatie is een verlengstuk van het ziekenhuis, maar ons werk gaat zoveel verder. Het is niet alleen zorg, maar ook welzijn. Bij iedere cliënt kijken we hoe we het zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Echt mensenwerk!” Nienke Broekhoven heeft sinds het traject met Accezz weer tijd om te werken aan visie, lange termijn doelstellingen en de medische kant van het werk. “Doordat werkafspraken scherper zijn, heb ik meer tijd om me in mijn eigen werkveld te ontwikkelen. Zo kan ik me nu weer verdiepen in het medische stuk, onder andere door deel te nemen aan verschillende werkgroepen, zoals de Hygiëne en Infectiepreventie. Juist door te werken aan de kwaliteit van de zorg word ik meer geïnspireerd. En het geeft rust om niet alleen brandjes te moeten blussen.”
De werkprocessen zijn ingewikkeld bij Woonzorggroep Samen. Het personeel heeft onder Accezz’ begeleiding alle werkzaamheden, afspraken en informatiestromen in kaart gebracht. De opname- en ontslagprocedure op de revalidatie is niet eenvoudig. Door hierin structuur aan te brengen, is veel duidelijker geworden wie wat uitvoert en wie hiervoor eindverantwoordelijk is. “We zaten voorheen nogal op onze eilandjes,” aldus Nienke Broekhoven. “Door onze processen inzichtelijk te maken, werd onze werklast duidelijk. Zodra je grip hebt op je werklast, wordt je ervaren werkdruk minder. En dat is een heel goed startpunt voor verbetering.”

De raderen draaien
Wanneer je aan één tandwieltje draait, wordt de hele machine in beweging gezet. Zo ook bij Woonzorggroep Samen. Verandering in werkwijze leidt automatisch tot verandering in gedrag. “We kunnen elkaar aanspreken in het Multidisciplinair Overleg op taken die niet opgepakt zijn. Niet dat we voorheen niet openstonden voor elkaar, maar we weten nu precies waar en bij wie in een werkproces iets stokt omdat processen en afspraken duidelijk zijn,” vertelt Nienke. “We hebben met z’n allen van tevoren afgesproken dat we dit willen en dat elkaar aanspreken erbij hoort. Het levert dan ook nooit scheve gezichten op.” Caroline Beentjes vult Nienke aan: “De cultuurverandering gaat verder dan bij de groep specialisten waar de focus op lag in het traject met Accezz. Alle specialisaties zijn betrokken in het traject, zeker de verpleegkundig specialisten en de basisartsen. Maar je ziet dat de manieren in werkwijze en omgang zich als een olievlek verder uitbreiden door de organisatie. En met positief gevolg.”

Oplossing arbeidskrapte
Bij Woonzorggroep Samen heeft Accezz de arbeidsproblematiek aangepakt door werkprocessen, taken en verantwoordelijkheden anders en duidelijker te verdelen. In heel Nederland geldt dezelfde vacatureproblematiek in de zorg. Accezz’ benadering zorgt ervoor dat minder uren nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Het gevolg? Geen of minder vacatureruimte! Dus de vacature bij Woonzorggroep Samen is komen te vervallen? “Nee hoor, die staat nog open. Omdat bij Woonzorggroep Samen een specialist ouderengeneeskunde is gestopt, terwijl er ook nog een vacature uitstond, wordt er nu toch nog steeds één gezocht,” aldus Beentjes. Vaak stuit je bij een verandertraject op weerstand. Niet bij Woonzorggroep Samen, iedereen zette zijn of haar schouders eronder. Een sfeer van veiligheid, vertrouwen en motivatie zorgde voor een soepel proces en veel plezier in het werk. Of zoals Caroline Beentjes werken bij WZG Samen beschrijft: “Schagen is een onontdekte parel in Nederland. Onze organisatiecultuur en die van onze cliënten bestaat uit een gezonde werkersmentaliteit waarbij we oog hebben voor elkaar.”

Woonzorggroep samen 1

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Woonzorggroep samen 2

Caroline Beentjes + Nienke Broekhoven

Bestuurder + Specialist ouderengeneeskunde revalidatie & behandeling

"Dit was mijn derde traject met Accezz, dus ik weet wat ze allemaal kunnen. Werkprocessen werden handiger ingericht en specifieke taken en verantwoordelijkheden werden bij verpleegkundig specialisten en basisartsen neergelegd. Hierdoor ontstaat er ruimte."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1