We halen mensen van buiten naar binnen
‘Ons doel is cliënten zo min mogelijk zorgafhankelijk te maken zodat ze zo lang mogelijk hun autonomie en zelfstandigheid behouden. Een strategie hierbij is mensen van buiten naar binnen te krijgen. Diverse clubs en verenigingen waar cliënten én mensen van buiten lid van zijn, ontmoeten elkaar bij ons. Veel externen blijven hangen en geven zich op als vrijwilliger. Een waardevolle aanvulling op onze reguliere medewerkers.

Ook beweegclubs faciliteren we, omdat fitte senioren met een rijk sociaal netwerk gelukkiger in het leven staan en bewezen minder zorg nodig hebben. Voor een andere locatie is het idee opgevat zzp’ers, die in de buurt wonen, te faciliteren met een atelier. Ook halen we regelmatig muziek binnen, zoals onlangs een symphonieorkest.

Zorg in 2025
Met Accezz geven we invulling aan een nieuwe manier van werken die bij ons past. Vanuit de driehoek cliënt, medewerker en Accezz kijken we hoe we zo goed mogelijk zorg op maat kunnen leveren en stellen we opnieuw het zorg-leef-plan op. De cliënttevredenheid is de basis voor dit plan. Vanuit dit zorg-leef-plan is een tiental wijkteams opgesteld met eigen wijkroutes. Door de routes en de zorg op maat verloopt het verlenen van zorg efficiënter.

Niet alleen houden we hierdoor tijd en geld over om te besteden aan training en coaching van de medewerkers en iPads voor de wijkroutes. We investeren ook in andere zorgonderwerpen, ook wel business cases genoemd, die we behandelen volgens de Accezz-methode. Voorbeelden van deze business cases bij Holdert zijn: bewegen, medicijnen, hygiëne, valincidenten, maar ook bedrijfskundige items zoals het terugdringen van verzuim en financiële aspecten. Hierdoor wordt niet alleen de vakbekwaamheid groter van de medewerkers, maar ook het geldbewustzijn. En dit bewustzijn wordt omgezet in concrete acties. De werkwijze uit de pilot bij Holdert wordt samen met Accezz voortgezet op andere Treant-locaties.

Van verzorgingshuis naar woonwijkcentrum
De visie op zorg past zich aan op onze veranderende samenleving. Het idee van een zorgcentrum dat midden in de buurt staat, zorgt ervoor dat wij het woord ‘verzorgingshuis’ niet meer gebruiken. Zo is bewezen dat cliënten met cognitieve problemen, zoals Alzheimer, langer genieten van het leven wanneer ze anderen treffen in de woonvorm. Ouderen laten zich, logischerwijs, snel leiden door het systeem en de cultuur in een huis’, zo besluit een inspirerend regiomanager.

Treant 3

Ook benieuwd naar resultaten op de werkvloer?

big_plus Maak vrijblijvend een afspraak
Treant 1

Evert Nijman

Regiomanager Treant Zorggroep

"Autonomie en grip houden op het eigen leven is fundamenteel voor een goede kwaliteit van leven."

Verander om te verbeteren

Accezz cta 1